Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Ông Chà Và luôn cẩn trọng về việc lưu trữ thông tin khách hàng. Sau đây, là chính sách bảo mật mà chúng tôi lập ra để đảm bảo trách nhiệm với khách hàng.

Khi bạn chấp nhận sử dụng sản phẩm tại Ông Chà Và, đồng nghĩa với việc khách hàng đã chấp thuận các điều khoản trong chính sách bảo mật mà chúng tôi cung cấp.

 

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến cá nhân hoặc giao dịch trên website https://ongchava.com thuộc quyền sở hữu của công ty. 
 • Chính sách bảo mật được Ông Chà Và đưa ra nhằm mô tả về cách tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Quý khách hàng truy cập, giao dịch trên Ông Chà Và.
 

Quy định cụ thể:

 

Về thu thập thông tin khách hàng

 • Quý khách hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký mở tài khoản tại Ông Chà Và  thì khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và đăng ký tài khoản.
 • Đảm bảo những thông tin Quý khách hàng cung cấp tại website là đầy đủ và chính xác Ông Chà Và không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc là những thông tin giả mạo.

Về lưu trữ và bảo mật thông tin riêng của khách hàng

 • Thông tin Quý khách hàng cung cấp tại website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống tại Ông Chà Và.
 • Riêng các thông tin liên quan đến thẻ thanh toán của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối, không cho phép bên thứ ba nào theo dõi hoặc thu thập thông tin.

Về việc sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp

 

Ông Chà Và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm, cụ thể: 

 • Cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi:
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quý khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách hàng với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 •  Liên lạc với quý khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để liên lạc về các vấn đề liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại) và để trả lời yêu cầu, thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại của quý khách hàng (nếu có).
 • Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quý khách hàng.
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận, lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh, an toàn cá nhân và các quyền, tài sản của khách hàng, của chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.
 • Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách hàng: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận bổ sung của quý khách hàng về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý Khách hàng.

Về việc liên kết tài khoản với các website khác

 • Quý khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và không cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập tại website Ông Chà Và trên các website khác.
 • Ông Chà Và sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào website Ông Chà Và từ các website không phải website chính thức.

Về việc chia sẻ các thông tin liên quan đến khách hàng

 • Ông Chà Và tuyệt đối không cung cấp thông tin khách hàng nào trừ trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp. Hoặc khi cung cấp thông tin giao nhận cần thiết của khách hàng cho các đơn vị vận chuyển.
 • Ngoài các trường hợp trên, Ông Chà Và sẽ thông báo đến Quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ 3 trong trường hợp khi được sự đồng ý của khách.
 • Ông Chà Và có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, phân tích thông tin chung của khách hàng (độ tuổi, khu vực địa lý). Thực hiện các bảng khảo sát liên quan đến dịch vụ, sản phẩm mà Ông Chà Và cung cấp.

Chính sách bảo mật mà Ông Chà Và tạo ra nhằm giúp khách hàng đảm bảo được quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng trực tiếp tại website của chúng tôi.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng