Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ông Chà Và cam kết bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam của các Chủ thể quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ. 

 

1. Khái niệm

a. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng;

b. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

c. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

d. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

e. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

f. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

g. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

 

2. Những hạng mục là tài sản trí tuệ doanh nghiệp mà Ông Chà Và bảo vệ. 

a. Thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa: Bảo vệ tên, logo, biểu tượng của sản phẩm, giúp người tiêu dùng nhận diện và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm.

b. Sáng chế và phát minh: Bảo vệ các công nghệ mới, quy trình sản xuất tiên tiến được áp dụng trong sản phẩm.

c. Kiểu dáng công nghiệp: Bảo vệ thiết kế bao bì, hình dáng sản phẩm độc đáo và sáng tạo.

d. Bí mật kinh doanh: Bảo vệ các công thức, quy trình sản xuất đặc biệt mà doanh nghiệp giữ kín.

 

3. Các đối tượng được chấp nhận xử lý khi có khiếu nại về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Ông Chà Và chỉ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể quyền liên quan đến các sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Quyền tác giả, một số đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (bao gồm nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận), tên thương mại. 

Ông Chà Và trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, sẽ phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan này. 

 

4. Chủ thể có quyền yêu cầu Ông Chà Và  xử lý các sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ và tài liệu chứng minh.

a. Chủ thể có quyền yêu cầu Ông Chà Và xử lý các sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ bao gồm Chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ cấp quyền sử dụng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hoặc người đại diện hợp pháp của các chủ thể này theo quy định của pháp luật về đại diện (“Chủ thể quyền”). 

b. Tài liệu chứng minh: Chủ thể quyền vui lòng cung cấp tài liệu chứng minh về các hành vi nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ.

 

5. Quy Trình nộp khiếu nại yêu cầu xử lý

Chủ thể quyền vui lòng gửi đầy đủ thông tin và cung cấp đầy đủ các tài liệu vào địa chỉ email: tmdt@nosafood.com . Đây là kênh tiếp nhận yêu cầu hợp lệ duy nhất của Ông Chà Và. Việc Chủ thể quyền gửi yêu cầu thông qua bất cứ kênh liên lạc nào khác đến Ông Chà Và bao gồm nhưng không giới hạn gửi email đến các bộ phận, cá nhân có thẩm quyền của Ông Chà Và, tùy vào từng trường hợp Ông Chà Và có quyền từ chối tiếp nhận và xử lý.

 

6. Các khiếu nại yêu cầu xử lý sẽ bị từ chối

Các khiếu nại về việc nghi ngờ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây sẽ bị Ông Chà Và từ chối:

a. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đang trong tình trạng có tranh chấp về quyền sở hữu bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu đang bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, tranh chấp giữa các đồng chủ sở hữu với nhau.

b. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không hoặc chưa được bảo hộ tại Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) đang trong giai đoạn thẩm định theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

c. Các khiếu nại liên quan đến các hành vi vi phạm hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

d. Các khiếu nại liên quan đến việc kiểm soát giá bán đối với hàng hóa của Bên bị khiếu nại (mà không cung cấp thêm bất cứ tài liệu nào khác chứng minh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên bị khiếu nại) đối với các hàng hóa, dịch vụ không nằm trong diện được Nhà nước kiểm soát theo quy định của pháp luật về giá. 

e. Chủ thể quyền lạm dụng quyền khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ để thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh đối với Bên bị khiếu nại trên sàn thương mại thuộc Ông Chà Và.

f. Thông tin, tài liệu được cung cấp bởi Chủ thể quyền có dấu hiệu bị làm giả, không trung thực. 

g. Chủ thể quyền không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định, hướng dẫn của Ông Chà Và.

h. Bên bị khiếu nại cung cấp được chứng cứ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

 

7. Quy trình xử lý khiếu nại về hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Việc xử lý các khiếu nại yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được Ông Chà Và thực hiện như sau:

a. Đối với khiếu nại về hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc khiếu nại về hàng giả, trong thời hạn 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ thể quyền và nếu Chủ thể quyền cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm quyền của Bên bị khiếu nại. 

b. Dù khiếu nại với bất cứ lý do gì, trong trường hợp Chủ thể quyền chưa cung cấp đầy đủ tài liệu như được yêu cầu, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ thể quyền, Ông Chà Và sẽ thông báo và yêu cầu Chủ thể quyền bổ sung thông tin, tài liệu như đã hướng dẫn. 

(i). Trong trường hợp chủ thể quyền không bổ sung đủ thông tin, tài liệu thì việc xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền sẽ bị tạm đình chỉ cho đến khi Chủ thể quyền bổ sung đủ thông tin, tài liệu.

(ii). Trong trường hợp chủ thể quyền bổ sung thông tin, tài liệu nhưng vẫn không đáp ứng với hướng dẫn, chính sách của Ông Chà Và thì phía Công ty sẽ yêu cầu Chủ thể quyền thực hiện bổ sung thêm một lần nữa. Trong trường hợp Chủ thể quyền vẫn không đáp ứng với các hướng dẫn, chính sách của Ông Chà Và thì Ông Chà Và sẽ chấm dứt xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền. Việc xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền (nếu chủ thể quyền tiếp tục có yêu cầu) sẽ được coi là yêu cầu mới và Chủ thể quyền phải thực hiện lại các thủ tục như ban đầu.  

Lưu ý: Trong trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp cần nhiều thời gian để xử lý, giải quyết vụ việc, thì Ông Chà Và  sẽ thông báo cho Chủ thể quyền về thời gian cho từng vụ việc cụ thể.

 

8. Quy trình xem xét lại kết luận xử lý của Ông Chà Và

a. Chủ thể quyền và/hoặc Bên bị khiếu nại có quyền yêu cầu Ông Chà Và xem xét lại kết luận liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quyền yêu cầu xem xét lại này không áp dụng trong trường hợp Chủ thể quyền/Bên bị khiếu nại không cung cấp thông tin, tài liệu trong thời hạn theo yêu cầu của Ông Chà Và.

b. Trong thời hạn 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu xem xét lại của Chủ thể quyền/Bên bị khiếu nại, Ông Chà Và sẽ xem xét lại quyết định của mình và sẽ thông báo cho Chủ thể quyền/Bên bị khiếu nại kết quả xem xét lại này. 

 

9. Các quy định khác

a. Bạn đồng ý rằng Ông Chà Và có toàn quyền quyết định cuối cùng trong việc giải thích và/hoặc thực hiện các quy định được nêu trong tài liệu này. Quyết định giải quyết các yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả trên website Ông Chà Và là quyết định cuối cùng trừ trường hợp có kết luận khác của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

b. Ông Chà Và có quyền chỉnh sửa các quy định trong tài liệu này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các quy định được chỉnh sửa lên Trang website Ông Chà Và . Ông Chà Và sẽ thông báo cho Người dùng về việc điều chỉnh quy định này. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng website sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các quy định đã được chỉnh sửa.

 

Bản Cập Nhật được đăng tải ngày 30/06/2024.

Phiên bản này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày đăng tải. 

 

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng